+386 31 222 365
Ihan, Dragarjeva ulica 3, 1230 Domžale, Slovenija, ID DDV/VAT: SI36925993
info@nkihan.si

Nogometni klub Ihan

Rekreacija

Na podlagi 17. in 29. člena Statuta Nogometnega kluba Ihan (NK Ihan), je Upravni odbor NK Ihan (UO NK Ihan), na svoji seji, dne 26. 12. 2019, sprejel tudi sklep o letni članarini vseh aktivnih članov društva ter sklep o vadnini članov oziroma članic društva selekcij, ki niso zajeti v Pravilniku o vadnini v Nogometnem klubu Ihan. Sklep se glasi:

1. Vsak aktiven član Nogometnega kluba Ihan je dolžan plačati članarino v enkratnem letnem znesku 30,00 EUR. Praviloma se članarina vplača v mesecu oktobru vsakega leta. 

2. Člani oziroma članice društva selekcij, ki niso zajete v Pravilniku o vadnini v Nogometnem klubu Ihan, so dolžni plačevati mesečno vadnino 

  • 10,00 EUR na mesec, za čas, ko so organizirane redne aktivnosti teh selekcij.
  • Med te selekcije sodijo članska selekcija NK Ihan, veteranska selekcija NK Ihan, ženske selekcije NK Ihan ter vse ostale rekreativne selekcije NK Ihan, ki bi se formirale v prihodnje.

3. Sprejeta sklepa v točki 1. in 2. veljata od 01. 01. 2020 dalje. 

Ihan, 30. 12. 2019

Upravni odbor NK Ihan

P