+386 31 222 365
Ihan, Dragarjeva ulica 3, 1230 Domžale, Slovenija, ID DDV/VAT: SI36925993
info@nkihan.si

Nogometni klub Ihan

Pristop novega člana/članice društva

(Če vpisujete igralca mlajšega od 15 let, v polje E-poštni naslov vnesite e-poštni naslov starša oziroma zakonitega zastopnika.)

Če vpisujete v društvo igralca mlajšega od 15 let, izpolnite kontaktne podatke staršev oziroma zakonitih zastopnikov. Za drugega starša izpolnete podatke zgolj v primeru, da oba starša želita prejemati obvestila društva. V primeru, da ste starejši od 15 let, lahko ta korak preskočite.

Kontaktni podatki drugega starša oziroma drugega zakonitega zastopnika:

Nogometni klub Ihan, Dragarjeva ulica 3, Ihan, 1230 Domžale, (v nadaljevanju NK Ihan), spoštuje zasebnost uporabnikov in se zavezuje, da bo pridobljene podatke varoval skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov in neželeno komunikacijo. Z vsako informacijo, ki nam jo posredujete, ravnamo skrbno in varno. Obvezuje nas Splošna uredba Evropske Unije o varstvu osebnih podatkov (uredba GDPR (EU) 2016/679), s katero se določajo pravice, obveznosti, načela in ukrepi, ki preprečujejo neustavne, nezakonite in neupravičene posege v zasebnost in dostojanstvo posameznika pri obdelavi osebnih podatkov.

Zavarovanje osebnih podatkov poteka skladno z določili klubskega akta o zavarovanju osebnih podatkov. Z oddajo te pristopne izjave izrecno PRIVOLIM, da NK Ihan zbira, obdeluje, hrani moje osebne podatke (ime, priimek, naslov, e-naslov, rojstni podatki, tel., številka ter fotografije in video posnetke na katerih se nahajam, ki nastanejo ob izvajanju aktivnosti društva) izključno z namenom:

SEZNANITEV S PRAVICAMI

POSEBNO SOGLASJE GLEDE MEDIJSKE DEJAVNOSTI DRUŠTVA

POSEBNO SOGLASJE GLEDE ORGANIZIRANJA PREVOZA DRUŠTVA

P