PRISTOPNA IZJAVA NOVEGA ČLANA OZIROMA ČLANICE IN SOGLASJA ZA DEJAVNOSTI V OKVIRU NOGOMETNEGA KLUBA IHAN

  OSNOVNI PODATKI NOVEGA ČLANA DRUŠTVA:

  KONTAKTNI PODATKI:

  (opomba: V primeru, da igralec še nima svojega e-poštnega naslova prosimo, da tudi v okence "E-poštni naslov igralca" vpišete e-poštni naslov starša.

  V primeru vpisa mladoletnega igralca, vpišete kontaktne podatke od vsaj enega starša, oziroma zakonitega zastopnika.

  Dovoljujem pošiljanje računov, položnic ter drugih sporočil in obvestil o dejavnostih in delovanju društva na navedene kontaktne podatke.

  Kontaktne podatke drugega starša vpišete le v primeru, ko želite, da obvestila prejemata oba starša oziroma skrbnika.

  Dovoljujem pošiljanje računov, položnic ter drugih sporočil in obvestil o dejavnostih in delovanju društva na navedene kontaktne podatke.


  VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

  Nogometni klub Ihan, Dragarjeva ulica 3, Ihan, 1230 Domžale, (v nadaljevanju NK Ihan), spoštuje zasebnost uporabnikov in se zavezuje, da bo pridobljene podatke varoval skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov in neželeno komunikacijo. Z vsako informacijo, ki nam jo posredujete, ravnamo skrbno in varno. Obvezuje nas Splošna uredba Evropske Unije o varstvu osebnih podatkov (uredba GDPR (EU) 2016/679), s katero se določajo pravice, obveznosti, načela in ukrepi, ki preprečujejo neustavne, nezakonite in neupravičene posege v zasebnost in dostojanstvo posameznika pri obdelavi osebnih podatkov.

  Zavarovanje osebnih podatkov poteka skladno z določili klubskega akta o zavarovanju osebnih podatkov.

  Z oddajo te pristopne izjave izrecno PRIVOLIM:

  Da NK Ihan zbira, obdeluje, hrani moje osebne podatke (ime, priimek, naslov, e-naslov, rojstni podatki, tel., številka ter fotografije in video posnetke na katerih se nahajam, ki nastanejo ob izvajanju aktivnosti društva) izključno z namenom:

  • Za izvajanje aktivnosti društva, uporabo spletne aplikacije Sportimus ali druge primerljive spletne aplikacije za vpisovanje treningov, obveščanja staršev in članov kluba, analizo prisotnosti na treningih in tekmovanjih, za izdajanje računov ter položnic in spremljanje plačil, analizo rezultatov testiranj ter analize napredka in informiranje znotraj kluba.

  • Za pošiljanje informacij meni in staršem oziroma skrbnikom za potrebe izdajanje računov in položnic, za obveščanje o treningih, tekmah, tekmovanjih, pripravah in za druge potrebe delovanja društva na v nadaljevanju navedene kontaktne naslove (e-poštne naslove ter mobilne številke).

  • Za objavo osebnih podatkov (ime, priimek, selekcija, letnik rojstva) ter tudi za objavo mojih fotografij na spletnih straneh in spletnih omrežjih kluba, ko gre za objave novic o doseženih rezultatih v okviru selekcij in drugih informacij o udeležbi na tekmovanjih, pripravah in drugih aktivnostih kluba ter v tiskanih informativnih materialih, ki predstavljajo delo društva.

  SEZNANITEV S PRAVICAMI

  • Svojo privolitev lahko oddam osebno trenerju, pošljem klubu po e-pošti (na javno objavljen e-poštni naslov društva) ali jo oddam preko tega spletnega obrazca na uradni spletni strani društva.

  • Na enak način kot sem prijavo oddal, lahko kakorkoli in kadarkoli, v celoti ali deloma, prekličem in zahtevam izbris vseh mojih osebnih podatkov.

  • Kadarkoli lahko zahtevam dostop in popravek mojih osebnih podatkov.

  • Društvo mojih osebnih podatkov, brez mojega soglasja ne bo pošiljalo tretjim osebam, razen za namene, ki so navedene v tem obrazcu in izjemoma, in sicer v primeru, če bo to od NK Ihan, na podlagi zakona zahteval državni organ ali druga upravičena oseba (informacijski pooblaščenec, inšpekcijske službe…).

  • Na svojo dodatno zahtevo imam pravico do prenosa mojih osebnih podatkov tretjim osebam.

  • Razumem pomen svoje privolitve in jo podajam zaradi uveljavitve Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega Parlamenta in Sveta EU, z dne 27. 4. 2016, o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov – GDPR in Zakon o varstvu osebnih podatkov (Zvop-2).

  POSEBNO SOGLASJE GLEDE MEDIJSKE DEJAVNOSTI DRUŠTVA

  • Soglašam, da sodelujem oz. moj/najin otrok lahko sodeluje v medijskih dejavnostih, ki lahko vključujejo fotografije, filme, video in zvočne posnetke ali druge oblike posnetkov, ki se lahko pojavijo v tiskanem gradivu (npr. v časopisih) na spletu ali v drugih medijskih kanalih.

  POSEBNO SOGLASJE GLEDE ORGANIZIRANJA PREVOZA DRUŠTVA

  • V primeru, da prevoz za izvajanje dejavnosti društva poskrbi klub z vozili, ki jih upravljajo člani kluba (trenerji, starši, podporniki društva ali najeti profesionalni prevozniki) posebej soglašam in dovoljujem, da se bom v teh primerih odločil za tak prevoz po lastni volji in na lastno odgovornost.


  Z oddajo tega obrazca izjavljam, da želim postati član oziroma članica Nogometnega kluba Ihan, da bom spoštoval/a določila statuta, pravilnikov in drugih aktov društva ter da se bom zavzemal za uresničevanje programa in ciljev društva. Vestno bom izpolnjeval/a vse sprejete obveznosti do kluba. Z oddajo tega obrazca izjavljam tudi, da treniram in tekmujem na lastno odgovornost, pri čemer se klub obvezuje, da bo treninge izvajal v skladu s pravili stroke in s primarno skrbjo za varnost in zdravje vseh vadečih.